מונחים רפואיים חזור

אפיתלמוס epithalamus

תאור

חלק של המוח הקדמי, מורכב מרצועה צרה של רקמת עצב ומן האצטרובל. ראה גם מוח.