מונחים רפואיים חזור

טרטוספרמיה teratospermia, teratozoospermia

תאור

בספירת זרע תקינה נצפה למצוא כי לפחות 30% מתאי הזרע הם בעלי צורה ומבנה תקינים. אם פחות מ-30% מתאי הזרע בעלי צורה ומבנה תקינים המצב מוגדר טרטוספרמיה. מצב זה יכול להיות מלווה בעקרות בחלק מהמקרים.