היענות לטיפול תרופתי
medication compliance, medication adherence

תאור

מונח המתאר את המידה (באופן כמותי ומדיד) שבה מטופלים ממלאים נכונה את הוראות מרשם הרופא לתרופות שנרשמו להם לטיפול במצבם. מידת ההיענות לטיפול התרופתי תלויה בגורמים רבים כמו גיל, מספר מחלות כרוניות, מספר התרופות, הבנת המרשם, מצב נפשי, קוגניטיבי, פיזיולוגי של המטופל, בעיות זיכרון, ראייה, שמיעה, גישת המטופל לטיפול, יחסו לצוות המטפל, ועוד. שיפור היענות לטיפול התרופתי מפחיתה את מספר האשפוזים ומהווה גורם משמעותי לשיפור במצב הקליני.