מונחים רפואיים חזור

טיפול שיניים Dental Treatment

תאור

טיפול שיניים הוא  טיפול רפואי או כירורגי המבו