מונחים רפואיים חזור

מאמנים Coaches

תאור

מאמנים הם יועצים אשר מציעים התערבות ייעוצית קצרת מועד וממוקדת לאנשים המעוניינים לשפר את תפקודם והישגיהם בתחומי חיים שונים כתחום העסקי, המקצועי, המשפחתי, הכלכלי והספורטיבי. מאמנים יוצאים מהנחה כי היכולת לשינוי טמונה במתאמנים, ולכן מאמנים ינקטו באסטרטגיית יעוץ המכוונת את המתאמן להגדיר את מטרותיו האישיות ולזהות את הדרכים להגשמתן. לאחר מכן, מאמנים יסייעו למתאמנים להגדיר תתי יעדים ולבנות תוכנית עבודה מחייבת וילוו אותם בהתמודדות עם אתגרים וקשיים בדרך למימוש המטרות שהוצבו.