מונחים רפואיים חזור

אפטה aphtha

תאור

אפטה היא כיב קטן בפה, שמופיע לבד או בקבוצות, בצורת נקודות לבנות או אדומות. הגורם אינו ידוע.