אקופרקסיה (פעולת הדהוד)
echopraxia

תאור

חיקוי פתולוגי של פעולות של אדם אחר. עשוי להיות תסמין של קטטוניה או של לטה.