מונחים רפואיים חזור

אדנוזין adenosine

תאור

תרכובת המכילה את הבסיס אדנין ואת הסוכר ריבוז. ראה גם נוקלאוזיד.