מונחים רפואיים חזור

אקטופי ectopic

תאור

מתרחש במקום לא תקין ו/או מחוץ לרצף התקין, לדוגמה, הריון חוץ-רחמי.