מונחים רפואיים חזור

אקטינומיצס actinomyces

תאור

סוג של חיידק גראם-חיובי שאחד המינים שלו גורם לדלקת אקטינומיקוזיס; הדלקת מתפתחת בדרך-כלל בפה, אחרי עקירת שן או מורסה.