אקטינומיקוזיס
myosin

תאור

זיהום הנגרם על-ידי החיידק אקטינומיצס.