מונחים רפואיים חזור

הסמלה Symbolism

תאור


הסמלה הינה מונח בתיאוריה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד. אחת מטכניקות הטיפול האנליטיות אשר פיתח פרויד היתה שימוש בפירוש חלומות, במטרה לזהות את התכנים השוכנים ברובד הלא מודע של נפש המטופל. לטענתו של פרויד, החלימה היא תהליך נפשי (מלאכת החלום) בו נעשה שימוש במנגנונים שונים אשר מטרתם להסוות את תכני החלום הבלתי מודעים כך שלא יעוררו חרדה רבה מדי בחולם.

ההסמלה היא אחד ממנגנונים אלו: תכנים בעלי משמעות מאיימת לובשים צורה אשר מסווה את משמעותם האמיתית. כך, למשל, עישון סיגר עשוי לסמל אקט מיני בחלום.

פרויד הניח את קיומם של סמלים אוניברסליים אשר משמעותם זהה עבור מרבית בני האדם (ים, למשל, מסמל בד"כ את הרחם), אך הכיר גם בחשיבות המשמעות האישית והסובייקטיבית עבור החולם. כך, למשל, מטוס עשוי לסמל עבור אדם אחד חופשה נפלאה אותה בילה בילדותו עם הוריו, ואילו עבור אדם אחר יהיה המטוס סמל לעזיבת ארץ מולדתו.