מונחים רפואיים חזור

אקסופוריה exophoria

תאור

פזילה חבויה בה העין המכוסה נוטה לפנות כלפי חוץ.