ציפייה
Expectancy

תאור


הפסיכולוג האמריקאי ג'וליאן רוטר פיתח תיאוריית למידה חברתית-קוגניטיבית, המבקשת להסביר ולנבא התנהגות אנושית.

המונח ציפייה מתייחס למידה בה צופה האדם שחיזוק מסוים יגיע כאשר ינקוט בהתנהגות מסוימת.

ציפיות נוצרות כתוצאה מהתנסות במצבים דומים וכן על סמך הכללה ממצבים אחרים בהם התקבלו חיזוקים דומים. למשל, אדם אשר מתחרה לראשונה בריצת מאה מטרים, יבסס את ציפיותיו לנצח בתחרות על סמך תחרויות אחרות בהן השתתף. בהמשך, ככל שירבה בריצות מסוג זה, תתבסס הציפייה שלו יותר על ניסיונו בסיטואציה הספציפית הזו.