מונחים רפואיים חזור

ארוזיה erosion

תאור

ראה כרסום.