מונחים רפואיים חזור

ארטיפקט artifact, artefact

תאור

תוצאה לא רצויה שמופיעה בהדמיה או בבדיקה מסוג אחר, ושאין לה שום משמעות רלוונטית.