מונחים רפואיים חזור

אשפוז hospital admission, hospitalization

תאור

שהיה במחלקה בבית-חולים לתקופה מסוימת לצורך טיפול, בדיקות או השגחה.