מונחים רפואיים חזור

אדנין adenine

תאור

אחד מהבסיסים המכילים חנקן המופיע בחומצות הגרעין דנ"א (DNA) ו- רנ"א (RNA).