מונחים רפואיים חזור

בדיקת פיגלו figlu test

תאור

בדיקה לגילוי חסר בחומצה פולית או בוויטמין B12. נותנים לנבדק דרך הפה מנה של חומצת האמינו היסטידין, אשר לפירוקה המלא דרושה נוכחות חומצה פולית או ויטמין B12. בהיעדר ויטמינים אלה יש הצטברות של חומצה פורמאימינוגלוטמית (figlu) - תוצר ביניים של פירוק היסטידין, אשר ניתן לזהותה בשתן.