מונחים רפואיים חזור

בדיקת רינה Rinne's test

תאור

בדיקה שמטרתה לקבוע אם חרשות היא הולכתית או תפיסתית. הבדיקה מבוצעת באמצעות קולן שמייצר תנודות (ויברציות), אותו מחזיקים באוויר בסמוך לאוזן ולאחר מכן מניחים את בסיסו על העצם שמאחורי האוזן. אם הקול שמוליך האוויר נשמע חזק יותר החרשות היא תפיסתית. אם הקול שמוליכה העצם ממושך יותר, החרשות היא הולכתית.