מונחים רפואיים חזור

אדרנרגי adrenergic

תאור

מציין מסלולי עצבים המפרישים את המעביר העצבי נוראדרנלין.