מונחים רפואיים חזור

אוגמנטציה של הרכס bone augmentation

תאור

ברפואת שיניים - עיבוי הרכס הקיים לרוחב או לגובה על-ידי השתלת או הוספת עצם ממקור עצמי או אחר.