מונחים רפואיים חזור

אודיוגרם audiogram

תאור

תרשים גרפי של בדיקת שמיעה הנעשית באמצעות אודיומטר.