מונחים רפואיים חזור

בין-רקמתי interstice

תאור

נמצא בין חלקים של הגוף או בחלל שבין רקמות.