מונחים רפואיים חזור

בליעה swallowing

תאור

התהליך בו המזון עובר מן הפה אל הוושט. הרמה רצונית של הלשון דוחפת את המזון אחורה לכיוון הלוע. פעולה זו מגרה פעולות החזר בהן הגרון נסגר על-ידי מכסה הגרון ומעברי האף נסגרים על-ידי החך הרך, כך שהמזון לא נכנס לקנה הנשימה. לבסוף המזון יורד אל הוושט באמצעות הניע וכוח הכבידה.