מונחים רפואיים חזור

אודיומטריה audiometry

תאור

מדידת השמיעה באמצעות בדיקות ספציפיות.