מונחים רפואיים חזור

אודיוסקופ audioscope

תאור

מכשיר לבדיקת עור התוף.