מונחים רפואיים חזור

בקטרואיד bacteroid

תאור

סוג של חיידק גראם-שלילי אנאירובי; מצוי בדרך-כלל במערכת העיכול ובפה. מינים מסוימים גורמים לזיהומים.