מונחים רפואיים חזור

בקטריולוגיה bacteriology

תאור

המדע העוסק בחקר החיידקים. ראה גם מיקרוביולוגיה.