מונחים רפואיים חזור

בקע ברום הבטן abdominal hernia

תאור

בליטה דרך אזור של חולשה בשרירי החלק המרכזי העליון של הבטן.