מונחים רפואיים חזור

ברזל iron, Fe, ferrum

תאור

יסוד חיוני לחיים. גופו של אדם בוגר מכיל 4 גרם ברזל, שחציו מצוי בהמוגלובין בתאי הדם האדומים. השאר מתחלק בין המיוגלובין בשרירים, הציטוכרומים, ומאגרי ברזל בצורת פריטין והמוסידרין. הברזל הוא מרכיב חיוני בהעברת החמצן בגוף. מקור תזונתי טוב לברזל הוא בשר, ובמיוחד כבד. מחסור בברזל יכול לגרום לאנמיה. קיימים סוגים רבים של תכשירי ברזל לטיפול באנמיה מחוסר ברזל.