מונחים רפואיים חזור

גזים gas

תאור

גז במעי, שנגרם בחלקו מאוויר שנבלע ובחלקו מגז שנוצר על-ידי חיידקים בתהליך תסיסה של תוכן המעי. מורכב ממימן, פחמן דו-חמצני ומתן ביחסים משתנים.