מונחים רפואיים חזור

אוזן חיצונית outer ear

תאור

האפרכסת ומבוא השמע החיצוני של האוזן.