מונחים רפואיים חזור

"אוזן כרובית" cauliflower ear

תאור

עיוות של האוזן, הנגרם על-ידי פציעה חוזרת, כמו אצל מתאבקים.