מונחים רפואיים חזור

גליקוליפיד glycolipid

תאור

ליפיד המכיל מולקולת סוכר (בדרך-כלל גלקטוז או גלוקוז).