מונחים רפואיים חזור

אוטוזום autosome, somatic chromosome

תאור

כל כרומוזום שאינו כרומוזום מין.