מונחים רפואיים חזור

גנוטיפ genotype

תאור

1. המבנה הגנטי של אדם או של יצור חי אחר (כולל צמחים), כפי שנקבע על-פי מערכת הגנים המיוחדת שלו. 2. גן או דפוס של גנים שהפרטים המדויקים שלו מוגדרים. ראה גם פנוטיפ.