מונחים רפואיים חזור

גנטי genetic

תאור

מתייחס לגנים. ראה גנטיקה, ציטוגנטיקה, אנליזה גנטית, טיפול גנטי חליפי, צופן גנטי, ייעוץ גנטי, פגם גנטי, הנדסה גנטית, גלאים גנטיים, מיפוי גנטי, גנוטיפ.