מונחים רפואיים חזור

גסטרינומה gastrinoma

תאור

גידול נדיר שמפריש כמויות עודפות של ההורמון גסטרין, וגורם לתסמונת זולינגר-אליסון. גידולים כאלה מופיעים בדרך-כלל בלבלב, וחלקם ממאירים.