מונחים רפואיים חזור

אוטומטיות automatisms

תאור

אחד התסמינים של אפילפסיה של האונה הרקתית, בה החולה מבצע תנועות מאורגנות. אלה יכולות להיות פשוטות וחוזרות על עצמן, כגון מחיאת כפיים, או מורכבות יותר.