מונחים רפואיים חזור

גריות irritability

תאור

תכונה של רקמות מסוימות המאפשרת להן להגיב בצורה מסוימת לגירויים חיצוניים. גריות קיימת בתאי עצב, שמסוגלים לייצר ולהעביר אותות חשמליים בתגובה לגירוי מתאים, ובתאי שריר, אשר מתכווצים בתגובה לגירוי על-ידי אותות עצביים.