מונחים רפואיים חזור

גרנולוציט granulocyte

תאור

סוג של תא דם לבן אשר מכיל גרגרים בציטופלסמה. ניתן לסווג את הגרנולוציטים, על בסיס צבעם, לנויטרופילים, אאוזינופילים ובזופילים.