מונחים רפואיים חזור

אוטוקריני autocrine

תאור

מציין ייצור של חומרים על-ידי התא, כגון הורמונים, או גורמי גדילה, המשפיעים על התא שמייצר אותם.