דו-מוקדי (ביפוקלי)
bifocal

תאור

מציין עדשה לתיקון ראיה המורכבת משני חלקים בעלי כוח מיקוד שונה.