מונחים רפואיים חזור

דו-צדדי (בילטרלי) bilateral

תאור

מופיע בשני צידי הגוף, או בשני צידי איבר בגוף, או משפיע על שני צידי הגוף או האיבר.