מונחים רפואיים חזור

אוטם מזנטרי mesenteric infarction

תאור

מצב מסכן חיים בו חלק מן המעי מת כאשר אספקת הדם אליו נחסמת, לדוגמה, על-ידי קריש דם.