מונחים רפואיים חזור

דיסינרגיה dyssynergia

תאור

חוסר קואורדינציה בתנועות עקב מחלה של המוח הקטן (מוחון).