מונחים רפואיים חזור

אולטרסאונד (גלי עלקול, סונר) ultrasound, US

תאור

גלי קול בעלי תדירות גבוהה מאד שאינם נשמעים על-ידי אוזן האדם. משתמשים באולטרסאונד לבדיקת מבנים בתוך הגוף. ראה סריקה עלקולית.