מונחים רפואיים חזור

אוליגודנדרוציט oligodendrocyte

תאור

אחד מסוגי התאים בגליה, שאחראי לייצור מעטפת המיאלין של תאי העצב במערכת העצבים המרכזית; מקביל לתאי שוואן במערכת העצבים ההיקפית.