מונחים רפואיים חזור

דיקרוטיזם dicrotism

תאור

מצב בו הדופק מורגש כפעימה כפולה לכל התכווצות של הלב.